Středa, 2019-08-21, 18:56
Vítejte Host | RSS
Mystery
Domů
Registrace
Přihlášení
Menu

Kategorie
Parapsychologie [3]
Významné osobnosti [7]
Čas a prostor [1]
Hádanky minulosti [8]
Nadpřirozené bytosti [0]
Ostrovní říše Atlantida [9]
Tajemství říše faraónů [25]

Main » Tajemství říše faraónů
Ukrývá Chufuova pyramida dosud neobjevené komory? Kde jsou uloženy faraónovy poklady? Chránila jeho
nabalzamované tělo před hanobiteli hrobů nějaká tajná skrýš? Jak je to s legendární „komorou vědění“, o níž se neustále
zmiňují egyptské mýty? Existuje doopravdy? Bude možné odhalit její tajemství?
Takto se možná ptal koncem 60. let minulého století přední americký fyzik a pozdější nositel Nobelovy ceny
profesor doktor Luis Alvarez. Alvarez se nejprve zabýval návrhem svého přítele profesora astronomie Williama
Kingslanda. Ten se totiž zasazoval o neobyčejný experiment, při němž měly být v Královské komoře vysílány rádiové
vlny o délce pět metrů. Panovalo přesvědčení, že tento pokus umožní lokalizovat zatím neobjevené duté prostory.
Luise Alvareze tento nápad nadchl a rozhodl se, že ho uskuteční. Následovaly první experimenty a nakonec —
jako výsledek dlouhodobějšího výzkumu — byl sestrojen přístroj nazvaný jeho tvůrcem „jiskrová kom ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 914 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Podobnou schopnost létat, jaká se připisuje obeliskům, je třeba přisoudit zřejmě také symbolu okřídleného slunečního
disku. Je jím zlatá koule nebo zlatý kotouč s rozepjatými perutěmi, jež se nazývají také okřídlené slunce. Toto
slunce je většinou ještě vybaveno dvěma „operami“, které odborníci přirovnávají k oheň dštící královské kobře. Občas
řídí prehistorické letadlo lidská bytost nebo božstvo, vznášející se nad lidským davem. Takto je to znázorněno a
zvěčněno na skalních památnících, jako třeba v Persepoli (dnešní Írán). Tyto výjevy odporují běžnému učeneckému
názoru, podle nějž okřídlený disk zobrazuje pouze slunce nebo jiné hvězdy.
V jednodušším provedení se objevuje okřídlené slunce na četných asyrských a sumerských stélách, tabulkách a
svitcích, na nichž však prozrazuje svůj vlastní účel — jako stroj sloužící k létání. a přirozeně také nacházíme toto boží
znamení rovněž na monumentech z biblických dob, kde je vždy spojován ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 970 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Kde najdeme ona místa v textu, která vyvolávají úvahy o letech do vesmíru ve starověku? Některá jsme si citovali
už dříve. Skutečně zlatým dolem, co se týká popisů božích létacích strojů a jejich posádek, je Egyptská kniha
mrtvých, jejímž autorem je údajně Thovt. V mnoha úryvcích je let ke hvězdám líčen tak živě, že si maně vzpomeneme
na současnou kosmonautiku, třeba když se říká, že bůh „Hor dlí ve svém létajícím božím oku, uprostřed svého
záření, ponořen do hlubiny moře světla“.
Nebo když se jinde píše: „Vizte, jak obklopen září, s napjatými plachtami, pluji v nebeské bárce vzhůru ke
hvězdám uprostřed plamenného ostrova!“
Mnohé legendy názorně popisují, jak se objevovaly a přistávaly boží stroje. Zvlášť přesně to líčí báj západoafrického
kmene Dogonů žijícího v Mali. Archa božského Nomma prý, jak tvrdí dogonští šamani, přistála na severovýchodě
oblasti, kde kmen původně žil. Báje přesně reprodukují rovněž zvuky, které arc ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 911 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Skeptikové považují myšlenku mimozemských zásahů za „nesmysl“. Co však opravdu svědčí proti hypotéze
prehistorické návštěvy z kosmu? Pokud to nebyli žádní návštěvníci z cizích hvězd, kdo potom byli tito uctívaní a
obávaní „strážci nebes“, o nichž se tak názorně hovoří ve svědectvích proroka Henocha? Všechny velké dochované doklady o minulosti lidstva o nich mluví tím či oním způsobem jako o nadpozemských učitelích ze vzdáleného světa.
Ovládali mnohem vyspělejší techniku, a proto je lidé považovali za „bohy“. Zvlášť hluboko se vryla tato myšlenka do
světa představ starých Egypťanů.
Podle odborníků působí tato nadpozemská božstva v oblasti okultně-náboženských vizí. a výraz „okultní“ se
obecně zaměňuje s pověrou. Ale právě v tom tkví „jádro pudla“. Okultismus nemá s pověrou vůbec nic společného.
Slůvko okultní pochází z latiny a znamená asi tolik co „tajný, tajemný, skrytý“. V důsledku toho je třeba okultismus
ztotožnit s „tajnou vě ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 796 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Moderně a cizorodě působí rovněž Thovtova osobnost. Jeho zjev je popisován jako zářivý a leckterý dochovaný
pramen ho líčí zcela jasně: jeho „obličej“ byl nabitý „zářivými silami“. To umožňuje pochopit, proč byl Thovt obdařen
přívlastkem „zářivý“. Snadno pochopitelné je také jeho uctívání v podobě ibise, neboť peří tohoto brodivého
ptáka umožňuje stejně jako peří boha-sokola Hora „vzlétnout do nebe“ a je považováno odnepaměti za „symbol
světla“. Připomeňme si: Thovt kdysi vystoupil z „lesklého kamene“ nebo „tajemného vejce“. V jedné báji je označen
za „syna kamene, který vyšel z vejčitých skořápek“. Mělo vejce opisovat nebeský vůz, zatímco skutečný humanoidní
vzhled boha je třeba spatřovat spíš v podobě bílého paviána?
V magickém papyru č. 500 čteme: „Zdráv buď, paviáne zvící sedmi loktů, jehož oko je ze zlata a ret pak z ohně a
jehož všechna slova jsou z žáru.“
Zjev Thovta coby „obrovského paviána“ potvrzuje nápis na pomní ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 920 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Co víme o Hermopoli, onom tajuplném jevišti, kde se poprvé zjevil Thovt se svou družinou? Kdysi se toto místo
nazývalo rovněž Chmú-nev a dnes se jmenuje Ešmunen, leží ve středním Egyptě asi tři sta kilometrů od Káhiry. Je to
„město velkého Herma“, kterého Řekové postavili na roven Thovtovi a obdařili ho přívlastkem Trismegistos. Název
Chmúnev se odvozuje od staroegyptského výrazu khemenov, což znamená „osm“. Chmúnev byl „městem osmi
bohů“, kteří se v něm podle egyptské mytologie poprvé zjevili. Vedle Memfidy a Heiliopole je Hermopolis považována
za nejstarší egyptské kultovní místo. Byla vybudována na starém pahorku v oblasti Venu. a to přesně na místě, kde
dosedl na zem „lotosový květ“ neboli „kosmické vejce“, z nějž vystoupil bůh slunce. V jednom dochovaném nápisu
se říká: „Tvé místo je od pradávna na pahorku Venu; sestoupil jsi na zem z moře Pánů a zjevil ses ve vodě z tajemného
vejce.“
Co to bylo za záhadné plavidlo, s ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 868 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Před několika lety učinili vědci překvapující objev: Prozkoumali nabalzamované tělo princezny Makare, která byla
pohřbena společně se svým dítětem, jak byli všichni přesvědčeni. Teprve rentgenové vyšetření, které provedl Griffithův
ústav v Oxfordu, vyneslo na denní světlo matoucí fakt. V princeznině rakvi nebylo pochováno dítě, nýbrž pavián.
Je dodnes záhadou, proč k tomu došlo.
Známo je přinejmenším tolik: Se symbolem paviána je to velmi zvláštní. Když se hovor stočí na téma moudrosti,
vševědoucnosti nebo vynalézavosti, vždy si vzpomenu na dvě osobnosti: na geniálního italského všeuměla Leonarda
da Vinci a na tajuplnou bytost podobnou opici. Božský pavián, za nímž se skrývá — jak objasňují dochované staroegyptské
prameny — záhadný bůh věd, moudrosti a učenosti Thovt. Je to jedna z nejdůležitějších postav egyptské
mytologie. Skutečný zevnějšek tajuplného božstva nikdo neznal a nezná. Thovt se neustále maskoval dvojí podobou:
... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 837 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Dvacet pět kilometrů od Gízy leží vesnice Sakkára. Původ jejího jména je nejasný. Na území rozlehlé nekropole
dlouhé sedm kilometrů se nacházejí ruiny dávného hlavního města Egypta — Memfisu. Jsou v něm zastoupeny
všechny epochy egyptských dějin, od nejstarších dob až po éry Řeků, Římanů a Koptů. Dnes zbyly ze skvělého
města, vedle Babylonu největšího ve své době, už jen trosky, protože tamní stavby byly v pozdější době zneužívány
jako „kamenolomy“. Naděje archeologů se skrývá v půdě pod pouští. Zatím se podařilo vykopat pouze zlomek
bývalého faraónského sídla.
Světově proslulá je stupňovitá pyramida krále Džosera, tzv. „Sakkárská pyramida“. Šest mohutných až deset metrů
vysokých teras ční vzhůru k sídlu bohů. Tato šedesát metrů vysoká pyramida, postavená kolem roku 2680, je považována
za nejstarší. Její konstrukci budovanou v různých stavebních obdobích si mnozí archeologové vykládají jako
symbol „nebeského žebříku“, který ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 876 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

Je známo, že staří Egypťané prokázali úžasnou zručnost v architektuře a stavební technice. Fascinují ale také jako
chytří chemikové. Svými znalostmi složitých chemických procesů se naprosto vyrovnali dnešním vědcům. To ukazují
nové analýzy francouzských badatelů, kteří objevili na 4000 let starých sochách zbytky „kosmetických“ úprav. Tyto
sochy se tehdy dokončovaly složitými chemickými procesy, při nich se tvořily olověné sloučeniny. Byly nalezeny laurionit
a suřík, obojí olovnaté sloučeniny obsahující chlor a oxid, které se vyskytují v přírodě velmi vzácně. Vyráběly se
tyto látky uměle?
Vědci se v posledních letech dostali na stopu mnoha úžasným dovednostem starověkých Egypťanů. a jejich překvapení
bylo ještě větší. Například je ohromilo, jak mohli staroegyptští skláři před více než pěti tisíci lety opatřovat
nádoby a ozdobné kousky skleněnými tyrkysovými a lazuritově modrými povlaky
Sice víme, že už kolem roku 5500 př. n. ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 836 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

V Egyptském muzeu v Káhiře je uloženo mnoho působivých pokladů z tajuplné říše faraónů. Zvlášť impozantně
vypadá slavná dioritová socha krále Rachefa. Našel ji v roce 1860 francouzský egyptolog Auguste Mariette a vyzvedl
ji z údolního chrámu přináležejícího k Rachefově pyramidě.
Faraón ze 4. dynastie je zpodobněn, jak sedí na trůnu ve skládaném plášti. Hlavu mu chrání roztaženými křídly
bůh-sokol Hor. Rachef byl považován za pozemské ztělesnění nebeského Hora. Socha je záhadná kvůli svému zpracování.
Jakými „primitivními“ nástroji byl opracován tak nesmírně tvrdý, odolný kámen? Tak precizní ztvárnění si
nelze vysvětlit použitím kamenných nástrojů, kostí ani jiných měkkých materiálů, jež se obvykle připisují uvedenému
období. Víme, že nejtvrdší materiál je diamant se stupněm tvrdosti 10, diorit má na stupnici tvrdosti hodnotu 8,4.
Dnešními diamantovými vrtáky lze diorit opracovávat pod tlakem 200 atmosfér. Jak to ale dokázali Egypť ... Číst dále »
Kategorie: Tajemství říše faraónů | Přečteno: 959 | Datum: 2009-02-27 | Hodnocení: 0.0/0 | Komentáře (0)

1 2 3 »
Přihlášení

Hledat

Odkazy

Statistika

Celkově online: 1
Hosti: 1
Uživatelé: 0


Copyright Mystery.at.ua © 2019
Make a free website with uCoz