Sobota, 2018-10-20, 22:00
Vítejte Host | RSS
Mystery
Domů
Registrace
Přihlášení
Menu

Kategorie
Parapsychologie [3]
Významné osobnosti [7]
Čas a prostor [1]
Hádanky minulosti [8]
Nadpřirozené bytosti [0]
Ostrovní říše Atlantida [9]
Tajemství říše faraónů [25]

Main » 2009 » Únor » 22 » „HIGH-TECH“ nástroje staré 10 000 let
„HIGH-TECH“ nástroje staré 10 000 let
11:21
Když jsem procházel bogotským Muzeem zlata, nepřestával jsem žasnout. Je nádherné, jaké světově jedinečné
poklady jsou v něm uloženy. Řemeslná elegance a rafinovanost šperků svědčí o vysokém stupni vývoje předkolumbovské
kultury. Mnoho nepatrných skvostů má tak jemné zpracování, až se téměř nechce věřit, že by byly zhotoveny
bez použití zvětšovacích skel. Vedle klenotů vyrobených filigránskou technikou ze zlatých drátků je umístěna známá
tabule. Primitivní chlupatý člověk z doby kamenné na ní opracovává dlátem a kladivem zlatou sochu. Je to pravdivá
představa vzhledem k jemné precizní práci? Existovalo už tehdy know-how, o němž dodnes nic nevíme?
Profesor Gutierrez se chvíli přehraboval v bedně se svými poklady a vytáhl několik zvláštních malých předmětů.
Jsou to relikty, kterých byla v Kolumbii vykopána spousta, které ale archeologové považují za pouhé „kultovní objekty“
nebo „symboly plodnosti“. Designér Gutierrez je naproti tomu přesvědčen, že tyto exponáty sloužily ve skutečnosti
jako nástroje. Tedy promyšlené pomůcky, jež se možná používaly při výrobě a zpracovávání elegantních uměleckých předmětů. Odborník demonstroval manipulaci s předměty na příkladu vlnovitých nástrojů připomínajících
čolky nebo spermie. „Mezi nástroji je několik, jež se vyznačují přesně stanovenou vzdáleností mezi rukojetí a hrotem.
Účelem je, aby se tyto nástroje pokud možno dobře držely v ruce .Většina nástrojů má kromě toho tak plochou rukojeť,
že ji prakticky necítíte v dlani. To je velmi důležité, protože to zaručuje plnou pohyblivost ruky. Víme, že větší
vzdálenost obou prstů držících nástroj omezuje kvůli větší tloušťce rukojeti hybnost zápěstí. Čím je tedy rukojeť tenčí,
tím pohyblivější jsou jednotlivé články prstů a celé ruky.“
Proporce a symetrie nástrojů jsou perfektní. Je to rafinované a připadá mi to jako logické vysvětlení pro práce
prováděné s milimetrovou přesností. Z jakého materiálu jsou nástroje, jak se vyráběly, kdo a kdy je zhotovoval?
„Nástroje jsou z lyditu, tedy ze stejného materiálu jako genetická tabulka,“ objasňuje Gutierrez a dodává: Jde
o kámen podobný břidlici, který má ale stupeň tvrdosti 0,6 a víc. K výrobě těchto nástrojů se používal pravděpodobně
křemen, přesněji křemenné krystaly vhodných tvarů, jimiž se kámen obrušoval nebo se do něj rylo.“
Nicméně při vykopávkách poblíž Bogoty se žádné takové domnělé křemenné nástroje zatím nenalezly. Přesto objekty
pod mikroskopem vykazovaly očividné stopy po opracování křemennými krystaly. Gutierrez se proto domnívá,
že předměty se nevyráběly na místě, na kterém byly objeveny.
Co se týká určení konkrétního stáří, naráží se u všech dosud vyhrabaných cizorodých artefaktů na známé potíže:
„Stáří lze těžko stanovit, protože kvůli nepřítomnosti rostlinných látek nelze použít radio-uhlíkové vyšetření a tradiční
možnosti přesného datování selhaly. Na základě typologií lze však s jistotou říci, že tyto nástroje byly vyrobeny
dávno předtím, než do Jižní Ameriky přišli Španělé. Jednotlivé nástroje jsou každopádně starší než 2000 let, možná
se dá jejich stáří posunout až do doby před 10 000 lety.“
Nepřestávám vyzvídat. Kdo zkonstruoval tyto technicky pokročilé nástroje? Odkud brali praobyvatelé tak úžasné
znalosti perfektních tvarů a jejich technické realizace? Dostalo se jim snad pomoci „zvenčí“, z vesmíru?
„Spíš si myslím, že tyto tvary byly vyvinuty intuitivně a ne analytickými výpočty,“ namítá Gutierrez. „Lidé patrně
byli mnohem senzibilnější než my a měli mnohem užší kontakt s přírodou. Řeč tvarů je často extrémně jasná.“
Designér znázorňuje své tvrzení na předmětu, který vypadá jako špachtle. Perfektní tvar připomíná kachnu. Gutierrez
se domnívá, že tvůrce možná jen chtěl zobrazit kachnu klouzající po hladině jezera. Vedle toho existují nálezy nápadné
svými detaily. Zvlášť výrazné jsou tyto detaily u nože, který se zjevně používal při císařských řezech. Symbolicky
znázorňují strangulovaný plod. K tomu Gutierrez říká: „Mohlo by to značit, že autor chtěl objasnit, jak je důležité
přistoupit k císařskému řezu dřív, než se plod uškrtí na pupeční šňůře. V tomto případě se obrázky na rukojeti
jednoznačně sděluje účel nástroje.“ Kolumbijec ovšem prohlašuje, že je to jeho interpretace. Jde v podstatě jen o dohad,
protože se bohužel nedochovaly žádné prameny, které by to mohly potvrdit. Totéž platí také pro „kultovní lžičku“,
která mohla sloužit jako porodní pomůcka. Zdá se, že rovněž symbolizuje situaci, kdy hlavička vystupuje při porodu
z lůna. „a to ve chvíli, kdy se možná měl použít tento porodnický nástroj,“ domnívá se archeolog-amatér.
Mnohé předměty vypadají tak cizorodě, že v nich nelze poznat nástroje hned. To platí třeba pro podivný objekt,
který by se dal označit jako „Batman s ocasem“, jako pohádková bytost podobná netopýru. Gutierrez jej důkladně
analyzoval z pohledu designéra a došel k překvapivému závěru: „Estetický tvar a geometrie jsou neuvěřitelně perfektní.
Drží se přesně matematických vzorců jako pravidla třeba zlatého řezu!“ Za kuriózní považuje Gutierrez
okolnost, že stejný „netopýří motiv“ vyrytý do kamenů nebo aplikovaný na keramických figurkách se objevuje také
v Peru. Jak to vlastně bylo s archaickým Batmanem? Existovali kdysi opravdu takoví „upíři“?
Gutierrez nechává tyto otázky nezodpovězené. Nevěří tak docela, že by praobyvatelé Kolumbie znali přesné matematické
zákony a estetickou proporcionalizaci rozměrů. Spíš se domnívá, že disponovali citlivějším vnímáním než
my dnes: „Estetické prvky lze v přírodě najít snadno a patrně byly přeneseny do umělých tvarů přesným odpozorováním.“
Pokud tomu bylo tak, jak se Gutierrez domnívá, pak nedošlo k tomuto vývoji ze dne na den. „Ergonomie těchto
nástrojů prošla jistě velmi dlouhou evolucí. Lze vycházet z toho, že umělec si sám vyráběl své nástroje a postupem
doby je vylepšil natolik, že vyhovovaly jeho nárokům.“
Ať už uvažujeme o mimozemských učitelích, veleknězích zmizelých kultur, matematických géniích nebo prostě
o rozmanitosti přírody, jeden poznatek je nasnadě. Dnešní designérská praxe by se mohla ledacos přiučit od estetických
pravidel předkolumbovských umělců. „To v každém případě!“ souhlasí profesor Gutierrez. Podle jeho názoru
je studium předkolumbovských předmětů dobrou školou pro současné návrháře. Estetické problémy byly dalekosáhle
vyřešeny v nejrůznějších oborech už před tisíciletími. Vzpomeňme si jen na dokonalý tvar pyramid. Stopa magických
staveb se táhne od starého Egypta přes Čínu až do jihoamerického pralesa. Jak je možné, že se setkáváme
s tak markantní, perfektní formou architektury na místech, která jsou od sebe tak vzdálená? Stačí si to vysvětlit „pozorováním
přírody“? Stejná otázka vyvstane u rafinovaných technik zpracování keramiky, kovu, kamene a dalších materiálů.
Shody se dají najít v mnoha koutech světa a na nejrůznějších místech. Ukazují nám rovněž mnoho harmonických
řešení, která jsou velmi kreativní a variabilní, co se týká jejich charakteristik. „V současném designu se málokdy
najdou řešení takové estetické hloubky,“ uznává profesionální návrhář odvážně. „Dnešní výtvory jsou mnohem uniformnější, jako by existoval jen jeden ucelený designérský styl. Lze jen obdivovat naše zručné předky. Na předkolumbovských
předmětech vidíme, že každý problém byl vyřešen zcela individuálně a specificky a všechna řešení
jsou vynikající.“
Profesor Jaime Gutierrez ještě jednou shrne význam předkolumbovského designérství: ,Já osobně spatřuji původ
v estetice se silnou vazbou na přírodu, v níž se šťastným způsobem snoubí tvarové prvky rostlin, zvířat, přírody jako
takové, minerálů, tvarů mušlí a ulit. Přírodní tvarové prvky byly přeneseny na užitné věci, čímž se dosáhlo mimořádné
estetiky, která v mých očích stojí mnohem výš než estetika současných návrhářů, která je příliš vzdálená přírodě.“
Zůstává skryto v temnotách dějin, kdo byli tito geniální výrobci. Někteří badatelé nevyučují, že by se odpověď
mohla nacházet v jihoamerickém pralese a že mnohá neznámá sídliště ještě čekají na to, až budou objevena. Mnozí
dobrodruzi a mystikové se vydávali do amazonské oblasti, aby hledali zlato a sídlo božského El Dorada. Nebo také
pátrali po tajemných pyramidách a rodištích moderní civilizace. Mnozí dobrodruzi, jako např. britský plukovník Percy
Fawcett, se ze svých výprav nevrátili a zůstali nezvěstní. Fawcett, který odešel do pralesa několikrát a prý objevil
pozůstatky jednoho sídliště, byl naposledy spatřen živý v roce 1925. Do deníku si zapsal: ,Je jisté, že tam jsou ruiny
starého města — rozvaliny možná starší než egyptské stavby. Nacházejí se někde uvnitř Matto Grosso.“
Dotyčná oblast patří dodnes k nejméně probádaným koutům světa. Fawcett na jiném místě napsal: „Buď to
dokážeme a vrátíme se, nebo tam ztrouchnivějí naše kosti. Jedno je ale jisté. Právě tam se skrývá záhada Jižní Ameriky
a možná celého prehistorického světa. Sídliště v pralese mohou mít obrovský význam pro vědecký výzkum,
pokud budou nalezena. Jedno vím: ta města existují, o tom nepochybuji ani okamžik. a proč bych také měl? Sám jsem
část z nich viděl. Zdálo se, že jde o pozůstatky okrajových oblastí větších měst.“
Při mnoha expedicích do Amazonie byly nalezeny vskutku neobyčejné předměty. Mimo jiné obrovské množství
tajemných hieroglyfů vyrytých do kamene, které nám zanechala neznámá kultura. Zůstává záhadou, kdo byli její příslušníci
a co znamená jejich obrazová řeč. Nerozluštěné je i nadále tajemství kolem domovského místa El Dorada,
božského krále. Bájemi opředené sídlo zůstalo neobjeveno dodnes. Nedávno narazil na novou horkou stopu Američan
Gene Savoy. Na břehu řeky Saposoy objevil v peruánském pralese Cajamarquillu, možné domovské město El
Dorada. Sedmdesátipětiletý archeolog nalezl v posledních čtyřiceti letech tucty sídlišť a stal se živou předlohou filmové
legendy Stevena Spielberga Indiány Jonese. Nezajímá se ani tak o Inky, jako spíš o jejich předchůdce, národ
Chachapoyů. V novinovém interview s Alexanderem Haidem vysvětluje proč: „Tyto pradávné národy vyvinuly už
dlouho předtím vyspělou kulturu. Válečničtí Inkové si později říši Chachapoyů podmanili a jejich kultura zanikla.“
Zvláštní na těchto indiánech byl jejich netypický zjev. Byli urostlí, měli světlou kůži a modré oči. ,Je nasnadě,“ prohlašuje
Savoy, „že El Dorado pocházel z národa Chachapoyů.“
Z toho, co proniklo na veřejnost, se klube čím dál větší archeologická senzace. Na více než šedesáti pěti čtverečních
kilometrech mají být rozptýleny pozůstatky zmizelého města a je třeba je nejprve pracně vyprostit z hustého
pralesního porostu. Široké kamenné silnice, terasy, víc než sto padesát budov a chrámových areálů zrychlují dobrodruhovi
tep. Proto se také chystá vyrazit s výzkumným týmem na novou expedici. Přesnou polohu sídliště ovšem zatím
drží úzkostlivě v tajnosti. Má strach. „Nerad bych riskoval, aby se na Cajamarquillu vrhli vykradači hrobů,“ říká
Savoy, „aby uloupili nenahraditelné umělecké předměty a zničili to, co pro ně nemá cenu, třeba hliněné nádoby.“
Stal se mýtus o El Doradu skutečností? Jde snad přece jen o vypleněné město, které jeho obyvatelé opustili?
Nebo výzkumníci narazí na neobvyklé věci, až odkryjí hroby a chrámy? Pocházejí z této mystické minulosti záhadné
předměty jako třeba „genetická tabulka“ nebo podivné technicky pokročilé nástroje?
Category: Hádanky minulosti | Views: 2070 | Added by: Draffix | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 1
1  
Selection des meilleurs jeux flash de musique marabout gratuit en ligne voici un art divinatoire aussi vieux que l'écriture, pratiqué depuis plus de 3000 ans? Popularité : 5 508 clics, 3 182e homme, 5 393e célébrité tarot rune mo com est une marque exclusive du nouvel observateur <a href="http://www.kvckessel-lo.com">voyance</a> voir toutes les vidàos de mon parcours au feminin tarot une période très chargée est à venir! Cadeau du jour :craquez pour un joli collier en strass, pour donner à votre toutou de la classe Tout paraitra plus simple à obtenir horoscope du scorpion du jour.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Přihlášení

Hledat

Odkazy

Statistika

Celkově online: 1
Hosti: 1
Uživatelé: 0


Copyright Mystery.at.ua © 2018
Make a free website with uCoz